Ring oss på

0532-14464 (Åmål)

Ring oss på

0533-14464 (Säffle)

Välj en sida

Utbildningsplan

Utbildningsplan

1. Körställning
a/ stol/bälte
b/ reglage

2. Inledande manövrering
a/ start/stannande
b/ krypkörning/styrning

3.Växling
a/ uppväxling
b/ bromsning
c/ nedväxling

4.Lutning
a/ motlut
b/ medlut

5.Manövrering
a/ backning
b/ vändning
c/ parkering

6.Vård och kontroll
a/ funktion/vård
b/ säkerhetskontroll
c/ last

7.Samordning/bromsning
a/ avsökning/riskbedömning
b/ samordning/motorik
c/ acceleration
d/ hård inbromsning

8. Inledande tätort
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ placering
d/ väjningsregler

9. Mindre Landsväg
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassing
c/ placering
d/ väjningsregler
e/ järnvägskorsning

10. Stadstrafik
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ högerregel
d/ Huvudled
e/ trafiksignal
f/ enkelriktad gata
g /cirkulationsplats
h/ körfält
i/ vändning/parkering

11. Landsväg
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastigetsanpassning
c/ placering
d/ påfart/avfart
e/ omkörning
f/ vändning/parkering

12. Motorväg
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ motorväg
d/ motortrafikled

13.Mörker
a/ avsökning/riskbedömning
b/ hastighetsanpassning
c/ mörkerdeomstration
d/ möte
e/ omkörning
f/ parkering
g/ nedsatt sikt

14. Halt väglag
a/ trafikövningsplats
b/ väg

15. Stadstrafik

a/ tillämpning
b/ utbildningskontroll

16.Landsväg
a/ tillämning
b/utbildningskontroll

Har du frågor?